Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wydarzenia

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański (dalej: PSW).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia wydarzenia, w tym m.in. konferencji, sympozjum, szkolenia lub wykładu;
  • udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych związanych z wydarzeniem;
  • ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www PSW oraz na profilach PSW w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube.
  • przysyłania Państwu zaproszeń lub informacji o wydarzeniach organizowanych przez lub we współpracy z PSW.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, odpowiednio:
  • 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO dla ust. 2 pkt. A. i B. niniejszej klauzuli,
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO dla ust. 2. pkt C., D. niniejszej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne; wycofanie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do czasu wycofania zgody).
 1. Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, w tym m.in. przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa) oraz niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z usługą lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w sposób, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.
 5. Dane będą udostępnianie podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcom usług poczty elektronicznej, usług związanych obsługą wydarzenia, operatorowi płatności, współpracującym agencjom marketingowym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom, którym PSW jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z korzystaniem z mediów społecznościowych, dane osobowe mogą być przekazywane w celu wynikającym z niniejszej klauzuli właścicielom serwisów: Facebook, Instagram, YouTube. W przypadku wydarzeń dofinansowanych przez instytucje państwowe dane mogą być przekazane do tych instytucji w celach rozliczeń lub sprawozdawczości, regulowanych odpowiednimi ustawami, o czym, przy rejestracji na każde z wydarzeń osobno, będzie zamieszczona wyraźna informacja
 6. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”). W przypadku, gdyby Dane Osobowe miały być przekazywane poza terytorium EOG, PSW zapewni, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony
 7. Wszelkie pytania i żądania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować na adres e-mail rodo@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści