Studia podyplomowe?
Tak! Czas na twój rozwój.

Wiedza i kwalifikacje zdobyte podczas studiów podyplomowych umożliwiają podejmowanie nowych, ciekawych zadań w życiu zawodowym. Jeżeli szukasz możliwości awansu w zawodzie nauczyciela lub jako pracownik finansów i administracji, koniecznie sprawdź kierunki, które przygotowaliśmy w nadchodzącym roku akademickim.
Sprawdź kierunki
STUDIA PODYPLOMOWE W POMORSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ

otwarte rekrutacje 2024/2025

finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Zdobądź wiedzę opartą na praktycznych doświadczeniach wykładowców, dzięki której podejmiesz pracę jako księgowy, dyrektor finansowy czy pracownik służb skarbowych.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą

Przygotuj się do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa

Zadbaj, aby wśród młodzieży szerzyć odpowiednie wartości i umiejętności niezbędne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Rozwijaj swoje kompetencje, aby być przewodnikiem w tak ważnym aspekcie jak bezpieczeństwo powszechne.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Poznawaj współczesne założenia zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabywaj umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
nauczanie etyki

Nauczanie etyki

Wykorzystaj swoje doświadczenie pedagogiczne oraz potencjał kompetencyjny, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w programie nauczania.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna
z socjoterapią

Pracuj jako nauczyciel terapeuta - zdobądź wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
Administracja i zarządzanie

Administracja i zarządzanie

Nabywaj wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania i administracji, w tym projektów finansowanych przez UE i podstawowych kwestii prawnych potrzebnych w pracy urzędnika administracji państwowej.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe i personalne

Studia umożliwiają uzyskania kwalifikacji w zakresie pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych w oparciu o racjonalne przesłanki tak, by były one adekwatne zarówno do predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
kadry-i-płace

Kadry i płace
Prawo pracy

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach budżetowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej; przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
pedagogika-resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy resocjalizacyjnej, dydaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
e-marketing

E-marketing

Głównym celem realizowanym w ramach podyplomowych studiów z E-marketingu jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego wykorzystania internetu do celów marketingowych i biznesowych.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Mediacje i negocjacje

Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Mediacje i Negocjacje jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia w przyszłości pracy w charakterze negocjatora i mediatora. Słuchacz zdobędzie umiejętności i kwalifikacje umożliwiające mu sprawne zarządzanie konfliktami, a to daje szansę na nowy zawód i rozwój kariery.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Pedagogika specjalna - edukacja integracyjna i włączająca

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej mają na celu przygotowanie specjalistów, kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika)

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Przedsiębiorstwo transportu drogowego na rynku krajowym i międzynarodowym
z certyfikatem kompetencji zawodowej przewoźnika drogowego

Studia podyplomowe gwarantują uczestnikom praktyczne i kompleksowe przygotowanie do podjęcia działalności zawodowej w transporcie drogowym i spedycji. Adresowane są także do osób czynnych zawodowo w tej branży, które dążą do aktualizacji wiedzy i doskonalenia swoich kompetencji oraz uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej.
SZCZEGÓŁY
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?

Napisz do nas


* Pola wymagane

Administratorami Twoich danych osobowych jest Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 112/114,
83-200 Starogard Gdański, woj. Pomorskie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: dziekanat@twojestudia.pl.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści