Biuro ds. osób
z niepełnosprawnościami

Współpracujemy ze studentami z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osobami ze szczególnymi potrzebami. Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu
studiów.
NA CZYM POLEGA

Misja naszego biura

Integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim

Wyrównanie szans edukacyjnych

Likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniom

Dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia

Dla kogo działamy:

Dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Dla studentów pragnących znosić „bariery” w środowisku akademickim i działać na rzecz integracji
Dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych PSW.

Kontakt

Pomorska Szkoła Wyższa
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
e-mail: bon@twojestudia.pl

dr Anna Janus
Kierowniczka Biura

Doktorka nauk humanistycznych. Ekspertka merytoryczna/koordynatorka projektów międzynarodowych Fundacji IMAGO. Koordynatorka projektu Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”, ekspertka w projekcie: „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". Uczestniczka wielu konferencji naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Autorka licznych publikacji i ekspertyz dla sektora publicznego, w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami i opieki wytchnieniowej. Od 20 lat wykładowczyni akademicka.


dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. PSW
Koordynator merytoryczny

Doktorka habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – pedagogiki specjalnej. Inspiratorka działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywna działaczka Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Propagatorka idei psychomotoryki.
Założycielka i członkini Krajowego Towarzystwa Psychomotoryki.


Marta Matuszewska
Pracownik Biura

Formy wsparcia

Wypożyczalnia sprzętu

Aby wypożyczyć sprzęt należy złożyć wniosek i przesłać go na adres e-mail Biura.
Co udostępniamy?
Przenośne komputery (laptopy)
Lupy powiększające
Dyktafony
Czytniki e-book
Powiększalniki elektroniczne
Klawiatury

Doradztwo zawodowe

Jeżeli nie wiesz jak szukać pracy, zastanawiasz się w czym mogłabyś/mógłbyś być naprawdę dobry, nie wiesz czy twoje CV spodoba się pracodawcy? Jeśli zadajesz sobie te pytania, warto skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym.

Umów się na indywidualne spotkanie z doradcą, podczas którego wspólnie będziemy mogli odkrywać Twoje mocne i słabe strony. Porozmawiamy o praktycznych aspektach poszukiwania pracy i zastanowimy się, jakie kroki najbardziej przybliżą Cię do odnalezienia satysfakcjonującego stanowiska.

Kładziemy duży nacisk na pomoc osobom z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy oraz wspomagamy studentów w zakresie realizacji praktyk zawodowych wspólnie z opiekunem praktyk.

Opis dostępności budynku

Budynek, którym dysponuje Uczelnia jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zgodnie z zasadami dostępności etapowo zwiększa zakres usprawnień w tym zakresie. Korytarze są szerokie i odpowiednio oznakowane, a ciągi komunikacyjne bezprogowe. Dzięki windzie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi bez przeszkód dotrą na pierwsze piętro, na którym znajdują się sale wykładowe i ćwiczeniowe. Uczelnia posiada również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd ułatwiający dostęp do budynku. Pomorska Szkoła Wyższa jest całodobowo chroniona i monitorowana. Studenci dojeżdżający na zajęcia mają zapewnione miejsca parkingowe dla samochodów (70 miejsc na parkingu własnym uczelni oraz kolejne 50 w najbliższym otoczeniu na przygotowanych parkingach miejskich).

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

stypendia-dla-niepelnosprawnych-studentow

Student z niepełnosprawnością może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeżeli:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym)

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta na
jego wniosek. Dla każdej z uczelni wyższej te kwoty ustalane są indywidualnie. Ich wysokość zależy
także od stopnia niepełnosprawności danej osoby.

Przedstawiciel studentów z niepełnosprawnościami

Z dniem 19.05.2023 roku Rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej powołał Panią Martę Kurek – studentkę II roku Administracji studiów I stopnia na stanowisko Przedstawiciela studentów z niepełnosprawnościami.

Zadania:

  • doradzanie władzom Pomorskiej Szkoły Wyższej w kwestiach związanych dostępnością;
  • reprezentowanie studentów z niepełnosprawnościami w ciałach decyzyjnych i doradczych
    związanych ze współpracą ze studentami.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
chevron-down-circle Przejdź do treści