Instytuty

Działalność naukowa stanowi o potencjale dydaktycznym uczelni. W Pomorskiej Szkole Wyższej na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym, działają cztery Instytuty: Instytut Administracji, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Logistyki oraz Instytut Pedagogiki.

Badania naukowe to podstawa rozwoju kadry PSW oraz ważny element współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Naszą misją jest rozwój badawczy całego regionu.
Stale zwiększamy liczbę publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych, wydawanych monografii oraz książek popularnonaukowych. Pracownicy Pomorskiej Szkoły Wyższej są uczestnikami konferencji naukowych, a także uczestniczą w krajowych i międzynarodowych sieciach badawczych.

Instytut Administracji

Głównymi obszarami działalności naukowej pracowników Instytutu Administracji są: nauki o polityce i administracji i dotyczą m.in. współczesnych idei politycznych i społecznych, kwestii wartości kulturowych i ich wpływu na życie społeczno-gospodarcze, historii idei, współczesnych uwarunkowań prawnych oraz administracyjnych funkcjonowania społecznego.

STRUKTURA

dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. PSW
Dyrektor Instytutu Administracji
kontakt: tomasz.hoffmann@twojestudia.pl

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Głównymi obszarami działalności naukowej pracowników Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest tematyka ściśle związana z kształceniem i prowadzonymi zajęciami do których m.in. zaliczają się zadania badawcze: wpływ gier decyzyjnych na efektywność szkolenia wybranych elementów systemu zarządzania kryzysowego, racjonalizacja zarządzania formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, wybrane zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej, współczesne aspekty wychowania fizycznego, zdrowia i bezpieczeństwa czy rola służb informacyjno-wywiadowczych w bezpieczeństwie.

STRUKTURA

dr hab. Janusz Falecki, prof. PSW
Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
kontakt: janusz.falecki@twojestudia.pl

Instytut Logistyki

Głównymi obszarami badawczymi pracowników Instytutu Logistyki są zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie strategicznym dla MŚP, dług publiczny, zarządzanie firmą rodzinną, metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kwestie związane z globalnym i regionalnym rozwojem rynków i przedsiębiorczości. Ważnym obszarem rozwoju naukowego są również elektromobilność, transport publiczny i logistyka miejska.

STRUKTURA

dr hab. dr h.c. Marcin Kęsy, prof. PSW
Dyrektor Instytutu Logistyki
kontakt: marcin.kesy@twojestudia.pl

Instytut Pedagogiki

Głównymi obszarami działalności naukowej pracowników Instytutu Pedagogiki są pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawodowe, mediacje, pedagogika twórczości oraz pedagogika ogólna.

STRUKTURA

dr hab. Roksolyana Shvay, prof. PSW
Dyrektorka Instytutu Pedagogiki
kontakt: roksolyana.shvay@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści