NOWOŚĆ!
Studia magisterskie

Bezpieczeństwo państwa
i ochrona ludności

APLIKUJ NA STUDIA
Pobierz harmonogram płatności

Czas trwania studiów:
2 lata (4 semestry)

Liczba specjalności
do wyboru:
3

Tryb studiów:
zaoczne

Rejestracja:
tylko 5 minut!

Czego nauczysz się na studiach:

  • Jak rozpoznawać, oceniać i przeciwdziałać współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa.
  • Jak funkcjonują oraz realizują zadania systemy bezpieczeństwa, ochrony ludności i infrastruktury krytycznej, a także prywatne podmioty i agencje zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce.  
  • Jak przygotować, implementować oraz realizować strategie związane z bezpieczeństwem państwa i ochroną ludności.
  • Jak należy tworzyć i jak jest realizowana polityka społeczna w Polsce.
  • Jak funkcjonują oraz realizują zadania służby, straże i inspekcje w zapewnieniu bezpieczeństwa.
  • Jak jest zapewniana ochrona ludności w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego.
  • Jak realizują zadania Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa i we wsparciu władz cywilnych.  
  • Jak funkcjonują systemy i elementy sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie, a także jak należy je obsługiwać oraz wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i ochrony ludności.
  • Jak przetrwać w środowisku nieprzyjaznym i w sytuacji zagrożenia.

Jakie specjalności przygotowaliśmy?

Służby mundurowe
i obrona terytorialna
Bezpieczeństwo społeczne
i ochrona ludności
Sztuczna inteligencja
w bezpieczeństwie
Specjalność ta umożliwi Ci nabycie wiedzy dotyczącej struktur organizacyjnych, kompetencji oraz funkcjonowania służb, straży i inspekcji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa i ochronę ludności. Zapoznasz się z informacjami na temat struktury organizacyjnej, miejsca i roli Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa i zadań realizowanych przez tę formację. Zrozumiesz zasady organizacji, współdziałania i koordynacji działań w sytuacji kryzysowej oraz poznasz problematykę przywództwa i negocjacji w bezpieczeństwie. Będziesz umiejętnie analizować zdarzenia zachodzące w sferze służb mundurowych i obrony terytorialnej, dokonywać ich syntetycznej wykładni i proponować odpowiednie rozwiązania.
Dzięki tej specjalności przygotujesz się do pracy w strukturach bezpieczeństwa państwa i ochrony ludności. Zdobędziesz szeroki zakres wiedzy dotyczącej kompetencji, uwarunkowań działania i funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa społecznego i ochronę ludności. Zgłębisz problematykę założeń i realizacji polityki społecznej oraz metod rozwiązywania konfliktów społecznych. Rozwiniesz umiejętności i kompetencje niezbędne do identyfikowania i analizowania problemów oraz zjawisk zachodzących w sferze rozwoju i bezpieczeństwa społecznego. Dowiesz się jak pracować w grupie, nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem społecznym i ochroną ludności.
Chciałbyś zdobyć unikatową wiedzę dotyczącą podstaw sztucznej inteligencji i jej zastosowania w bezpieczeństwie militarnym, komunikacyjnym, transportowym, informacyjnym, zdrowotnym i publicznym? W takim razie to specjalność dla Ciebie. Dzięki tej ścieżce zgłębisz problematykę podejmowania decyzji w bezpieczeństwie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nauczysz się jak identyfikować konkretne problemy sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie, określać związane z nimi wyzwania, szanse, ryzyka i zagrożenia oraz opracowywać sposoby ich rozwiązywania. Przygotujemy Cię do obsługi już funkcjonujących w bezpieczeństwie systemów i elementów sztucznej inteligencji oraz do implementowania nowych, stworzonych przez naukowców.

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo państwa
i ochronę ludności?

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo państwa i ochrona ludności kształcą wysokokwalifikowanych specjalistów, przygotowanych do podjęcia pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, inspekcjach, instytucjach, organizacjach, zakładach pracy czy firmach prywatnych, na stanowiskach związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i ochrony obywateli oraz ich mienia.

Kierunek ten przygotuje Cię do wykonywania różnorodnych ról zawodowych, w takich organach, instytucjach oraz służbach, jak: resort spraw wewnętrznych i administracji, wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, urzędów miejskich czy na samodzielnych stanowiskach w urzędach gmin. 

Rozwiniesz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, strażach gminnych, Służbie Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy jednostkach Sił Zbrojnych RP. 

Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł podjąć zatrudnienie w sektorze prywatnym, m.in. w specjalistycznych formacjach ochronnych, agencjach ochrony osób i mienia czy firmach detektywistycznych. Odpowiednim miejscem pracy dla Ciebie będą, również organizacje pozarządowe związane, m.in. z ratownictwem medycznym, ochroną przeciwpożarową czy podejmujące działania na rzecz ochrony środowiska czy w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania.

APLIKUJ NA STUDIA

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści