Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

PO-MO(C)

ZAUFANIE + DIALOG + SZACUNEK + DOSTĘPNOŚĆ
=
Powstanie Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej to odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne w zakresie dbałości o dobrostan psychiczny studentek i studentów, którzy wiążąc się z Uczelnią w obszarze nabycia nowych kompetencji i kwalifikacji, będą mogli również zatroszczyć się o swoje zdrowie psychiczne oraz o rozwój zasobów interpersonalnych. Pomoc dedykowana jest również pracownikom Uczelni, którzy wzmacniając swój potencjał emocjonalny i psychiczny, będą mogli jeszcze lepiej realizować różne zadania, pełnić życiowe role.

Stworzenie bezpiecznej (aktualnie w formie online), przyjaznej i profesjonalnej przestrzeni pomocowo-doradczo-wspierającej, umożliwi studentkom i studentom oraz pracownikom korzystanie z pomocy w sytuacji kryzysu emocjonalnego, potrzeby lepszego poznania siebie, czy radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Akademickie Centrum PO-MO(C) tworzy okazje do budowania w Uczelni kultury zaufania, wzajemnego dialogu, szacunku, dostępności.

dr Monika Kurzynoga

Kierowniczka Centrum
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog szkolny i rodzinny, terapeutka pedagogiczna, trenerka umiejętności społecznych (TUS) oraz zastępowania agresji PEACE ART, mediator w sprawach nieletnich i karnych. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim
ZESPÓŁ

Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

psycholog

pedagog

w trakcie 5-letniego, całościowego kursu psychoterapii

pedagog

doradca zawodowy i kariery

mediator

trenerzy kompetencji interpersonalnych

Specjaliści udzielają bezpłatnego, krótkoterminowego wsparcia poradniczego pedagogicznego i psychologicznego (w tym także doradztwa zawodowego) studentkom i studentom, jak również pracownikom w formie porad (w pierwszej fazie działalności głównie w formie online).

Specjaliści organizują warsztaty rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Inicjują działania w zakresie:

  • promocji zdrowia psychicznego,
  • całożyciowego uczenia się,
  • budowania bezpiecznego środowiska do studiowania i samorealizacji,
  • wzmacniania zasobów kadry akademickiej.

Wypełnij formularz, aby umówić spotkanie:


KONTAKT

Pomorska Szkoła Wyższa
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
poradniapsychologiczna@twojestudia.pl

W ciągu 5-7 dni skontaktuje się z Tobą Koordynator Centrum – specjalista i ustali termin pierwszego spotkania, w trakcie którego omówisz swój problem/potrzebę. Koordynator pomoże Ci zaplanować dalsze działania. Może to być kolejna rozmowa wspierająca, skierowanie do jednego z naszych specjalistów lub wskazanie innych możliwości uzyskania pomocy, jeśli sprawa/problem, z którym się zmagasz wykracza obszar działalności naszego Akademickiego Centrum.

Na każdym etapie kontaktu i udzielania pomocy obowiązują nas zasady rzetelności i poufności.

Specjalista udzielający pomocy zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy zawodowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o zasady etyki zawodowej, a jeśli dzieli się niezbędnymi informacjami o osobie radzącej się z innym specjalistom, celem zapewnienia najlepszej jakości udzielanego wsparcia, powinien upewnić się, iż te informacje są przekazywane w ścisłym zaufaniu. Twoje dane będą zatem w wyłącznej dyspozycji osób, które udzielą Ci pomocy, wsparcia.

Czekamy na Ciebie. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z Nami.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści